Nyhet

Energirikt på KO Society

I början av december samlades KO Society, torkoperatörernas eget forum, på Falkenbergs Strandbad. Huvudtemat för året var energi och felkällor. Henrik Ståhl, som är chef för panna och torkning på Vida Visland och ny för året i KO Societys referensgrupp menar att det var givande dagar:
– Det är alltid matnyttigt att få ta del av varandras vardag. Det blir diskussioner på alla nivåer, från det övergripande ner till detaljfrågor. Vi hade valt att sätta energifrågan och elprisoptimeringen i särskilt fokus den här gången.

Sågverkens representanter KO Societys referensgrupp är vid sida om Henrik även Simon Högblom, torkansvarig på SCA Tunadal, Peter Berg, torkoperatörBalungsstrands Sågverk samt Henrik Öhrn, torkexpert på Moelven Valåsen. Förordnandet gäller för två år och två ledamoter byts ut varje år.
– En del av vårt arbete handlar om att sätta en grov agenda för att hitta det som är aktuella frågor. Mycket handlar om att hitta teman som kan få igång diskussioner på ett bra sätt, förklarar Henrik.

I år bjöd KO Society bland annat på ett studiebesök på Deromes husfabrik, som sysselsätter 100 personer som färdigställer ett tjugotal moduler varje vecka.
– Det var riktigt intressant att få se det industriella byggandet i praktiken. På många sätt var det som ett riktigt stort lego. De berättade också om idéerna på att ta fram husgrunder i trä, vilket instinktivt låter märkligt, men riktigt kul att få lära sig mer om möjligheterna med trä. 

KO Society har ett begränsat antal platser som har fyllts snabbt de senaste åren.
– Jag var tidigare med bara som deltagare och det gäller att hålla sig framme för att kunna få en plats. Det är uppskattat, då det ger en möjlighet att diskutera och ha ett utbyte med andra som möter precis samma utmaningar som man själv gör, säger Henrik.

Dela på facebook