Nyhet

Högtryck utan motsvarighet!

Vi står mitt i ett högtryck som är nästan utan motsvarighet i sågverkshistorien. Efterfrågan rusar i ett läge där en byggboom i trä, rekordlåga timmerpriser i Centraleuropa, pandemin, och tidigare oro kring handelshinder skapat en stor sol på världsmarknaden. Efter sol kommer regn, eller åtminstone lite moln, vilket väntas på flera typer av trävaror efter sommaren. Marknadssituationen gör att fokus just nu hamnar på kapacitet vilket vi på Valutec vill stötta både här och nu samt över tid. Detta utan att äventyra kvalitet, vilket trots allt är en av de långsiktigt viktigaste parametrarna för lönsam virkestorkning.

I perspektivet här och nu vill jag gärna lyfta fram vårt eftermarknadserbjudande med Joakim Berglund och Fredrik Åhman i spetsen. Tillsammans har de under våren stöttat operatörer och produktionschefer i att planera underhållsarbeten på torkanläggningar över hela Sverige. Det har sannolikt gjort att produktionsstopp kunnat undvikas – något som i det här läget förstås är icke önskvärt.

Samtidigt är det viktigt att inte förlora blicken på det som behövs på längre sikt. Där vill vi gärna trycka på den fortsatta kunskapsinhämtningen. Det senaste året har pandemin tvingat oss att begränsa vår utbildningsverksamhet till digitala utbildningar. Vår förhoppning är pandemiläget snart lugnat sig och att vi, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, kan återuppta vår ordinarie utbildningsverksamhet i Skellefteå till hösten. Visst går mycket att hantera mellan skärmar och datorer, men samtal där vi utbyter erfarenheter och tillsammans löser utmaningar behövs!
Höstens utbildningsprogram hittar ni här>>
Markera även 8-9 december i kalendern, då är det dags för nästa KO Society.

Vi på Valutec har också haft ett bra första halvår. Våra TC-kanaltorkar fortsätter att vinna mark och genombrottet i Nordamerika medför fler affärer på ingång. Särskilt roligt tycker vi att det är att Pleasant River, som bröt ny mark när de investerade i Nordamerikas första TC-kanaltorkar, valt att investera i ytterligare en TC-kanaltork från oss.

För oss är återkommande kunder vårt bästa kvitto. Det visar att vi håller det vi lovar start till mål –och att våra virkestorkar och styrsystem är en klok investering. 

Vi på Valutec vill önska alla er en riktigt skön sommar med fortsatt stor sol även under semestertider! Jag hoppas att sommaren också bjuder på en del återhämtning. För i augusti är det full fart igen och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Er alla.

Bästa sommarhälsningar,

Robert Larsson

 

 

Kontaktpersoner

Dela på facebook