Nyhet

Underhåll i fokus vid KO Societys femårsjubileum

Satsningen på att utveckla en mötesplats och ett forum för yrkesverksamma inom virkestorkning kan inte beskrivas som annat än en succé. 3–4 december, i Kosta, arrangerades KO Society för femte gången och trots att antalet platser utökats till 60 var eventet fullbokat precis som alla föregående år.  

– Vi vet att det ofta är ett ensamt yrke där en operatör kan bli ganska ensam med sin expertis. Rent praktiskt finns det ju också stora fördelar med att dela erfarenheter och möjliga lösningar på problem som kan uppstå, säger Eric Johansson, marknadschef på Valutec.

Under KO Societys första dag genomfördes två grupparbeten. Ett med fokus på underhåll och ett om sågplanering. I den första delen diskuterades bland hur man bäst jobbar med förebyggande underhåll.
– Genom ett planerat underhåll kan man undvika kostsamma driftstopp. Ändå är det få sågverk som prioriterar detta, säger Fredrik Åhman, eftermarknadssäljare på Valutec.

För två år sedan påbörjade KO Society arbetet med ett digitalt besikningsprotokoll som ska underlätta underhållsarbetet. Vid KO Society presenterades det färdiga verktyget.
– Det är framtaget för att man på ett så enkelt sätt som möjlgt systematiskt ska kunna besiktiga sina torkar. Förhoppningen är att så många sågverk som möjligt kommer att börja nyttja verktyget, säger Joakim Berglund, eftermarknadssäljare Valutec

I frågan om sågplanering var samtliga grupper rörande överens om att grunden till en lyckad sågplanering är en fungerande kommunikation mellan marknad och produktion.

Dag ett hann man även med att lyssna till en mycket uppskattad föreläsning av Kerstin Ström och Hans Haraldsson som presenterade Skogsstyrelsens projekt ”Stoppa Borren”.

Dag två ägnades åt studiebesök då Kährs golvfabrik och JGA sågverk besöktes. 
– Jag vill rikta ett stort tack till Kährs och JGA som bjöd på två intressanta och välförberedda besök som var mycket uppskattade, säger Eric.

Under den mer formella delen av mötet blev Simon Högblom, SCA Tunadal och Jonas Mattsson, Stora Enso Gruvön invalda på två år i KO Societys referensgrupp. Sen tidigare finns Patrik Nilsson, Martinsons med i referensgruppen.  Samtidigt avtackades Henrik Öhrn, Moelven Valåsen och Peter Östman, som tyvärr inte var närvarande, Setra Nyby för sin tid i referensgruppen.
Nästa uppgift för referensgruppen är att träffas hos Valutec i Skellefteå under våren/sommaren för att diskutera idéer och inriktning på nästa träff inom KO Society.

Kontaktpersoner

Dela på facebook