Nyhet

Lägre koldioxidavtryck med Valutecs torkar

Sågverk som väljer Valtuecs torkar kan minska sitt koldioxidavtryck från byggfasen med 65 procent. Det visar beräkningar där Valutecs sätt att bygga torkar i rostfritt stål jämförts med alternativ som använder aluminium.
– Huvudanledningarna är stålets livslängd och att vi använder en stor andel återvunnet stål i våra torkbyggnader, säger Eric Johansson som är hållbarhetsansvarig på företaget.

Livslängden för en virkestork som byggs i rostfritt stål uppgår till minst 40 år – dubbelt så långt jämfört med livslängden för en virkestork byggd i aluminium. Klimatpåverkan från materialet som Valutec använder för att bygga en FB-kanaltork uppgår till 309 ton koldioxid, när 50 % av stålet är återvunnet.

Med en livslängd på 40 år ger det en årlig koldioxidbelastning på cirka 8* ton. Samma beräkning för ett alternativ i aluminium ger en årlig belastning på cirka 23** ton per år.
– Det är en skillnad på 15 ton koldioxid per år, vilket är ungefär lika mycket som binds i två hektar barrskog eller som 60 flygresor tur och retur mellan Stockholm och London varje år, säger Eric.

Tack vare virkets förmåga att binda kol innebär det också att de trävaror som passerat torken klimatkompenserat uppbyggnaden redan efter att drygt 400 kubikmeter trävaror passerat torken.
– På grund av den utsatta miljö som skapas i en tork behövs material som rostfritt stål för att garantera rätt kvalitet över tid. Det kommer med fossila utsläpp i ett första skede. Samtidigt är konstruktionen snabbt klimatkompetenserad av träet som passerar, vilket är ännu ett bevis för klimatnyttan i sågverkens produkter, säger Eric.

Han fortsätter:
– I vår del av kedjan gör vi allt vi kan för att bidra och det är ett fint kvitto att våra alternativ i rostfritt stål presterar så bra jämfört med alternativen. Samtidigt tappar vi inte fokus på vårt övergripande syfte som handlar om att möjliggöra ett ökat användande av trä. Det är ett av de bästa sätten att bidra till en hållbar utveckling. Ännu fler behöver förstå den stora klimatnytta som sågverken levererar varje dag, säger Eric.

Till jämförelse>>

 

*Based on Stena Recycling: 58% of CO2 is saved with recycled steel compared to primary.
**Based on Stena Recycling: 92% of CO2 is saved with recycled aluminium compared to primary.

Nerladdningar

Valutec - En hallbar partner

Kontaktpersoner

Dela på facebook