Nyhet

Rysk rekordaffär för Valutec

ULK Group investerar mer än fyra miljarder kronor i en av Rysslands största sågverks-satsningar i modern tid. Ambitionen är att bygga ett av världens största och mest moderna sågverk, med en årlig produktion på över 1 000 000 m3 trävaror och 600 000 ton pellets. Sågverket byggs i Arkhangelsk och ska stå klart 2023. Valutec kommer att leverera åtta TC-kanaltorkar till ULK, vilket gör affären till företagets största någonsin.

– Att vi blir valda till ett sådant här prestigeprojekt visar att vårt erbjudande är attraktivt för sågverk över hela värden. Vi vill möjliggöra ett ökat användande av träprodukter på alla marknader där vi verkar och ser fram emot att hjälpa ULK optimera sin torkprocess. Den är kvalitetskritisk och starkt kopplad till sågverkets ekonomi, säger Robert Larsson, vd på Valutec Group.

Inför beslutet utvärderade ULK ett flertal torkleverantörer och besökte många anläggningar.
– Vi vill bygga världens modernaste sågverk och då behövs leverantörer som leder den tekniska utvecklingen inom sina fält. Valutec erbjöd den modernaste och mest effektiva lösningen för oss. Den höga kapaciteten och flexibiliteten hos TC-torkarna tillsammans med styrsystemet Valmatics 4.0 gjorde till slut valet enkelt, säger Artem Samuhin, vice VD inom Development, ULK Group.

Valmatics 4.0 är utrustat med en integrerad simulator som gör det möjligt att automatisera och optimera processen med avseende på kapacitet, kvalitet och energi. 
– Kvalitetsaspekterna är viktiga, men det handlar också om användarvänlighet. Valmatics 4.0 är ett bra verktyg för operatörerna som ska hantera systemet dagligen, säger Samuhin.

ULK kommer att använda ett traverssystem istället för truckar att hantera virkespaketen. Detta för att förbättra logistik och säkerhet.
– I ett stort projekt vill vi inte välja lösningar på prototypstadiet. Valutecs traverslösningar används över hela världen med gott resultat vilket skapar trygghet, säger Artem Samuhin. 

Valutecs TC-kanaltorkar ger användaren möjlighet att blanda dimensioner och styra klimatet i individuella torkzoner för att optimera kapacitet, flexibilitet och kvalitet.
– Det händer sällan att ett helt nytt sågverk byggs och det är speciellt att få vara en del av. Det är hedrande att ha fått förtroendet, säger Timo Kanerva, vd på Valutec LLC, som är koncernens ryska bolag.

ULK Group är en av Rysslands största sågverkskoncerner. De äger fyra sågverk i dag och efter att den femte driftsatts kommer kapaciteten att överstiga 2 350 000 m3 sågade trävaror och 900 000 ton pellets årligen. Utöver TC-torkar investerar ULK även i såglinjer, sortering och anläggningar för pelletsproduktion.

Kontaktpersoner

Dela på facebook