Nyhet

Stort utvecklingsprojekt når mål

Utvecklingsprojekten kring virkestorkning som genomförts inom den treåriga satsningen IPOS gick i mål under första delen av 2021. Sex delområden har tillsammans gett nya kunskaper som ska förbättra torkprocessen.

– Det handlar både om hur snabbt och hur energieffektivt vi torkar, men också om att automatisera smart med hög och jämn torkkvalitet. När vi tar kloka steg på den vägen får sågverken förutsättningar att öka värdeutbytet, säger Thomas Wamming, utvecklingschef på Valutec.

Thomas har tillsammans med Margot Sehlstedt Persson, professor på Luleå Tekniska Universitet, lett arbetet som bland annat innefattat fältstudier hos Norra Timbers anläggning i Kåge och SCA i Tunadal.

– Vi har genomfört försök i industriell fullskala som hade varit omöjliga att genomföra utan företagens engagemang och insatser. Det var riktigt imponerande att se hur allt flöt på så smidigt och vi vill tillsammans rikta ett stort tack till alla inblandade, säger Thomas och Margot.

Kortare uppvärmningstid

Studierna har också gett direkta och konkreta resultat. Som ett resultat av delprojektet kopplat till uppvärmning har tuffare klimat och kortare uppvärmningstid införts i styrsystemet Valmatics 4.0 för tunnare dimensioner med stor splintvedsandel och hög startfuktkvot.

– Samtidigt är det viktigt att hålla koll på den råvara som torkas. Det här är en strategi som inte ska användas på sprickkänsligt virke som grövre furuplank, säger Thomas.

I projektets andra delmoment studerades reverseringsintervall i kammare. I projektet genomfördes fullskaliga försök där data från justerverk gav feedback till torkprocessen. Frågan som utvärderades var hur ett förlängt reverseringsintervall under torkfasen

Dela på facebook