Nyhet

Torkoperatörens roll i fokus på KO Society

Valutecs satsning på att utveckla en mötesplats och ett forum för yrkesverksamma inom virkestorkning kan inte beskrivas som annat än en succé. I december arrangerades KO Society i Umeå och det femtiotal platser som fanns tillgängliga blev snabbt uppbokade.
– Vi vet att det ofta är ett ensamt yrke där en operatör kan bli ganska ensam med sin expertis. Rent praktiskt finns det ju också stora fördelar med att dela erfarenheter och möjliga lösningar på problem som kan uppstå, säger Krister Lindberg, marknad och support på Valutec.

Under KO Society genomfördes två grupparbeten, ett med fokus på torkoperatörens arbetssituation och ett om virkestorkning i högkonjunktur. I den första delen diskuterades bland annat torkoperatörens skilda roller, något som kan vara en utmaning.
– Många kan både vara torkoperatör och pannskötare, vilket kan göra att de hamnar i konflikt med sig själva. Kan torkarna stå för att pannan behöver underhållas? Åsikten i våra grupper var att det behövs olika personer på de posterna, men ett nära samarbete.
Även arbetsmiljöaspekter diskuterades, och här har Valutec tagit stora steg under senare år med införande av säkerhetsanordningar som t.ex. ljusbommar.
– Det gäller att göra säkerhetsanordningarna så smarta att de inte skapar för höga trösklar i vardagen. Det är tyvärr mänskligt att leta genvägar om säkerhetssystemen upplevs som krångliga, berättar Krister.
När det handlar om virkestorkning i högkonjunktur så är paradoxen att högkonjunktur kan leda till sämre kvalitet då allt virke ändå säljs. Detta till skillnad från lågkonjunkturen då mer tid finns att genomföra tester och prover.
– Det är viktigt att virkestorkningen inte tullar på rutinerna för provtagning även om tempot är högt. Det är svårt att ta tillbaka och börja om med det igen när det vänder nedåt och kravet på genomgående hög kvalitet ökar. Det var viktigt att belysa frågan och vi hoppas att flera fick med sig bra argument hem till sina arbeten, berättar Krister.
KO Society sträckte sig över två dagar där den första dagen ägnades åt grupparbeten, diskussioner och en föreläsning av Tomas Ivarsson, en veteran inom industrin och nu vd på Träutbildningscentrum Nord. Under den andra dagen besöktes Martinsons sågverk i Bygdsiljum där deltagarna också fick se företagets produktionslinje för KL-trä.
– Ett riktigt bra besök, Martinsons är oerhört duktiga på att ta emot oss och visa oss runt på sågverket. Det var mycket uppskattat, säger Krister.

Under den mer formella delen av mötet blev Patrik Nilsson, just från Martinsons, invald på två år i KO Societys referensgrupp. De övriga medlemmarna är Peter Östman från Setra Nyby och Henrik Öhrn, Moelven Valåsen. Samtidigt avtackades Erik Hållander från Hållanders Sågverk för sin tid i referensgruppen.
Nästa uppgift för referensgruppen är att träffas hos Valutec i Skellefteå under våren/sommaren för att diskutera idéer och inriktning på nästa träff inom KO Society.

Kontaktpersoner

Dela på facebook